Kiến thức Hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế: Những điều...

Hướng dẫn hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế: Những điều cần biết

14071

“Hộ kinh doanh kê khai thuế như thế nào?” Nắm rõ quy trình và cách thức kê khai thuế sẽ giúp các chủ hộ kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ, tránh các sai sót và rủi ro trong quá trình thanh toán thuế. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cho các hộ kinh doanh cách thức kê khai thuế một cách chính xác và hiệu quả nhất.

I. Có cần phải kê khai thuế đối với hộ kinh doanh?

Các hộ kinh doanh cá thể phải kê khai thuế theo quy định về thuế. Việc kê khai thuế của hộ kinh doanh cá thể bao gồm việc chuẩn bị các tài liệu và hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế theo các mẫu tờ kê khai được quy định, sau đó nộp cho cơ quan thuế. Hộ kinh doanh phải đảm bảo rằng thông tin trong các hồ sơ là chính xác, trung thực và đầy đủ, và phải nộp hồ sơ đúng hạn.

Nếu quy trình kê khai được thực hiện đúng và được cơ quan thuế chấp thuận, người nộp thuế phải tự động nộp số tiền thuế đã được kê khai trước đó theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hộ kinh doanh không cần phải tự mình kê khai Lệ phí môn bài (LPMB). Thay vào đó, cơ quan thuế sẽ dựa vào thông tin từ hồ sơ kê khai thuế và cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định tổng doanh thu từ các nguồn và địa điểm kinh doanh trong năm. Dựa trên thông tin này, cơ quan thuế sẽ tính số tiền LPMB cần nộp cho năm tiếp theo và thông báo cho người nộp thuế.

Xem thêm:

Đăng ký dùng thử chữ ký số

II. Mẫu kê khai thuế hộ kinh doanh

Để giúp các hộ kinh doanh thực hiện đúng và thuận lợi nghĩa vụ kê khai thuế, MISA eSign sẽ cung cấp thông tin về các mẫu kê khai thuế dành cho hộ kinh doanh.

Mẫu số 01/CNKD: Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tải tại đây

Mẫu số 01-1/BK-CNKD: Phụ lục Bảng kê chi tiết hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tải tại đây

Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức; tổ chức chi trả cho cá nhân đạt doanh số; tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử; tổ chức tại Việt Nam là đối tác của nhà cung cấp nền tảng số ở nước ngoài.

Mẫu số 01-2/BK-HĐKD: Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tải tại đây

Áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

III. Hộ kinh doanh kê khai thuế như thế nào

Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC, có 03 phương pháp kê khai thuế hộ kinh doanh như sau:

Phương pháp kê khai:

 • Phương pháp này áp dụng việc khai thuế và tính thuế dựa trên tỷ lệ từ doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tháng/quý.
 • Hộ kinh doanh sử dụng phương pháp này phải kê khai theo định kỳ theo tháng/quý như sau:
  • Nếu tổng doanh thu năm trước lớn hơn 50 tỷ đồng, hộ kê khai thuế theo tháng.
  • Nếu tổng doanh thu năm trước từ dưới 50 tỷ đồng và hộ kinh doanh mới thành lập, hộ kê khai thuế theo quý.

Phương pháp kê khai theo từng lần phát sinh:

 • Phương pháp này áp dụng việc khai thuế và tính thuế dựa trên tỷ lệ từ doanh thu thực tế từng lần phát sinh.
 • Hộ kinh doanh sử dụng phương pháp này không cần kê khai định kỳ, không cần nộp thuế khoán hàng năm và chỉ kê khai khi sử dụng hóa đơn điện tử cấp lẻ theo từng lần phát sinh.

Phương pháp khoán:

 • Phương pháp này áp dụng việc tính thuế dựa trên tỷ lệ từ doanh thu khoán được cơ quan thuế xác định.
 • Hộ kinh doanh sử dụng phương pháp này không cần kê khai định kỳ nhưng phải nộp thuế khoán hàng năm và chỉ kê khai khi sử dụng hóa đơn điện tử cấp lẻ theo từng lần phát sinh.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách thức kê khai thuế đối với các loại hộ kinh doanh khác nhau:

1. Hướng dẫn khai thuế đối với hộ khoán

a. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ khai thuế khi hộ kinh doanh yêu cầu cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh bao gồm:

 • Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.
 • Bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.
 • Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng (nếu có).
 • Bản sao tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua hàng nông sản (đối với hàng hóa nông sản trong nước), bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (đối với hàng cư dân biên giới nhập khẩu), hóa đơn của người bán hàng giao cho (nếu là hàng hóa nhập khẩu mua từ tổ chức, cá nhân kinh doanh trong nước), và các tài liệu liên quan khác để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ.
 • Cơ quan thuế có quyền yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu và xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.

b. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ

 • Hộ kinh doanh theo phương pháp khoán cần nộp Tờ khai thuế ổn định đầu năm Mẫu 01/CNKD tới Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế, đặt tại UBND xã, phường, thị trấn, trước ngày 15/12.
 • Trong trường hợp hộ kinh doanh mới bắt đầu kinh doanh (bao gồm cả hộ đã giải thể hoặc tạm ngừng kinh doanh sau đó lại hoạt động trở lại, hộ chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc có biến động trong năm (như chuyển đổi phương pháp tính thuế, thay đổi ngành nghề, hoặc quy mô kinh doanh), hộ cần nộp tờ khai thuế Mẫu 01/CNKD tới đội thuế LXP hoặc bộ phận một cửa trước ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc từ ngày thay đổi phương pháp tính thuế, ngành nghề hoặc quy mô kinh doanh.

Xem thêm:

c. Các lưu ý khi kê khai thuế đối với hộ khoán

 • Các ngành nghề kinh doanh được khai theo danh mục ngành nghề tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTG ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
 • Nếu hộ kinh doanh theo phương pháp khoán có nhu cầu sử dụng hóa đơn cho khách hàng, họ cần yêu cầu cơ quan thuế cấp hóa đơn theo từng lần giao dịch. Hộ kinh doanh phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng và hồ sơ chứng minh về hàng hoá, dịch vụ hợp pháp khi yêu cầu cấp hóa đơn theo từng lần giao dịch. Trong trường hợp kinh doanh tại các chợ biên giới, cửa khẩu, hoặc khu kinh tế cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, hộ kinh doanh phải lưu trữ và xuất trình các tài liệu khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.
 • Doanh thu và mức thuế khoán của hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp theo từng lần giao dịch không được tính vào trong doanh thu và mức thuế khoán được xác định từ đầu năm.

2. Hướng dẫn khai thuế đối với hộ kê khai

Hộ kê khai bao gồm hai loại: 

 • Hộ kinh doanh quy mô lớn: Tiêu chí được áp dụng cho hộ kinh doanh quy mô lớn là doanh thu hoặc số lao động sử dụng như sau: Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng, hộ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước ít nhất là 3 tỷ đồng; Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hộ có số lao động tham gia BHXH bình quân năm từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước ít nhất là 10 tỷ đồng.
 • Hộ kinh doanh chưa đạt đến quy mô lớn nhưng chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

a. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai bao gồm:

 • Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ kê khai có căn cứ xác định được doanh thu theo xác nhận của cơ quan chức năng thì không cần nộp Phụ lục Bảng kê mẫu số 01-2/BK-HĐKD.

Lưu ý: Hộ kê khai có thể thực hiện khai thuế điện tử qua địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn, phần “CÁ NHÂN”, hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Chuẩn bị hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh
Chuẩn bị hồ sơ khai thuế hộ kinh doanh

b. Nơi nộp hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai là Cơ quan thuế (CCT) quản lý trực tiếp tại địa điểm hộ kê khai hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai theo tháng là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kê khai theo quý là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo sau quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Xem thêm:

c. Các lưu ý khi kê khai thuế đối với hộ kê khai:

Hộ kê khai phải tuân thủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ. Tuy nhiên, trong các lĩnh vực, ngành nghề có căn cứ xác định được doanh thu kinh doanh thông qua xác nhận của cơ quan chức năng, hộ không cần thực hiện chế độ kế toán.

 • Hộ kê khai thực hiện chế độ kế toán theo hướng dẫn tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính, từ ngày 01/01/2022.
 • Hộ kê khai thực hiện việc khai thuế theo tháng hoặc quý theo quy định.

Trường hợp hộ kê khai ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh

Hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động không cần phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ khi tạm ngừng kinh doanh không đầy tháng nếu thời kỳ khai thuế theo tháng hoặc không đầy quý nếu thời kỳ khai thuế theo quý.

Trường hợp hộ kê khai được chuyển đổi từ hộ khoán trong năm

Trước khi chuyển đổi sang hộ kê khai, các hộ khoán cần khai điều chỉnh và bổ sung Tờ khai thuế khoán mẫu 01/CNKD. Cơ quan thuế sẽ dựa vào Tờ khai điều chỉnh, bổ sung của hộ khoán để điều chỉnh và giảm thuế đã khoán cho thời gian chuyển đổi. Thời hạn nộp tờ khai điều chỉnh của hộ khoán là trước ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu chuyển đổi phương pháp tính thuế.

Bài viết này đã hướng dẫn chi tiết cách thức kê khai thuế cho hộ kinh doanh. Hy vọng những thông tin trên hữu ích và giúp các bạn thực hiện việc kê khai thuế một cách chính xác và đầy đủ.

MISA eSign là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ chữ ký số

 • Bảo mật thông tin, an toàn tuyệt đối:
   • Được bộ TT&TT cấp phép, đạt tiêu chuẩn Châu Âu eIDAS
   • Đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật theo nghị định 130/2018/NĐ-CP và thông tư 16/2019/TT-BTTTT của Bộ TT&TT
 • Đầy đủ nghiệp vụ giao dịch điện tử: Xuất hóa đơn điện tử, kê khai/nộp thuế điện tử, BHXH, ký hợp đồng điện tử…
 • Tối ưu năng suất, tiết kiệm chi phí vì MISA eSign tích hợp sẵn trong phần mềm hóa đơn điện tử, Thuế điện tử, BHXH, kế toán, bán hàng, nhân sự
 • Ký kết linh hoạt mọi văn bản, chứng từ, hợp đồng dạng word, excel, pdf… mọi lúc, mọi nơi ngay trên điện thoại di động, tablet, máy tính mà không cần USB Token
 • Thủ tục đăng ký đơn giản; Phần mềm dễ dàng sử dụng; hỗ trợ nhanh chóng

Nếu bạn có nhu cầu sử dụng phần mềm chữ ký số từ xa MISA eSign, hãy đăng ký dùng thử miễn phí tại đây:

phan mem chu ky so an toan nhat