Quy chế chứng thực và chứng thư số của MISA
Các tài liệu, bộ cài được công bố trên website này đều được xác định bởi chữ ký số của MISA.
Quý khách có thể kiểm tra, đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu, bộ cài theo hướng dẫn tại đây
Danh sách văn bản pháp luật
STT
Loại văn bản
Số/ký hiệu
Ngày ban hành
Hiệu lực
Nội dung
1 Nghị định 130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 15/11/2018 Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
2 Thông tư 16/2019/TT-BTTTT 05/12/2019 01/04/2020 Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa