Kiến thức Dịch vụ chứng thực chữ ký số là gì? 3 tổ chức...

Dịch vụ chứng thực chữ ký số là gì? 3 tổ chức cung cấp dịch vụ CHUẨN

3274
chữ ký số công cộng

Dịch vụ chứng thực chữ ký số ra đời nhằm xác minh tính hợp lệ của chữ ký số trên các tài liệu điện tử giúp tăng cường sự tin tưởng giữa các bên đồng thời đảm bảo chữ ký số tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Để biết chi tiết về dịch vụ chứng thực chữ ký số bạn có thể tham khảo nội dung dưới đây.

>> Xem thêm nội dung hữu ích:

 1. Chữ ký số token – 10 điều bạn cần nắm trong lòng bàn tay
 2. Cách Sử Dụng Chữ Ký Số USB Token
 3. Chữ ký điện tử là gì? Quy định và cách đăng ký sử dụng
 4. 2 cách tạo chữ ký điện tử với Word cực nhanh chóng và đơn giản

Căn cứ pháp lý:

Căn cứ pháp lý Quy định
Luật Giao dịch điện tử 2023 20/2023/QH15 Luật Giao dịch điện tử
Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Thông tư 16/2019/TT-BTTTT Quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Nghị định 26/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

1. Dịch vụ chứng thực chữ ký số là gì?

Dịch vụ chứng thực chữ ký số là một dịch vụ xác thực tính toàn vẹn và nguồn gốc của chữ ký số trên các tài liệu điện tử nhằm đảm bảo các thông tin không bị sửa đổi sau khi thực hiện ký số bởi các cá nhân/tổ chức tạo chữ ký.

Quá trình chứng thực chữ ký số được thực hiện qua 2 bước chính là:

 • Tạo chữ ký số: Sử dụng thuật toán được mã hóa để tạo chữ ký số theo thông tin của doanh nghiệp/cá nhân cung cấp. Cụ thể thuật toán này sử dụng khóa bí mật của người ký để tạo chữ ký số và nó gắn kết thông tin cần ký để ký điện tử.
 • Xác thực chữ ký số: Người nhận chữ ký dùng khóa công khai của người ký để xác định tính toàn vẹn và nguồn gốc của chữ ký số.

Việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số nhằm xác định tính toàn vẹn, nguồn gốc của các thông tin trên môi trường điện tử. Đặc biệt là các giao dịch điện tử như: giao kết hợp đồng điện tử, giao dịch với ngân hàng, xác nhận thanh toán trực tuyến,….

2. Điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số được phép cung cấp dịch vụ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Thứ nhất, đơn vị chứng thực phải có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng phải có thời hạn 10 năm.
 • Thứ hai, các đơn vị này phải có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

Ngoài ra, để đạt được tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, đơn vị chứng thực chữ ký số còn phải đảm bảo thỏa mãn đủ 4 điều kiện cấp phép về mặt chủ thể, nhân sự, tài chính và kỹ thuật. Xem chi tiết các điều kiện tại đây.

3. 7 dịch vụ đơn vị chứng thực chữ ký số được cung cấp

2.1. Tạo khóa và phân phối khóa cho thuê bao

Tạo và phân phối các cặp khóa là một dịch vụ chứng thực chữ ký số. Cụ thể, khách hàng sẽ được cấp một cặp khóa bao gồm:

 • Khóa bí mật: Dùng để tạo chữ ký số
 • Khóa công khai: Được tạo bởi khóa bị mật tương ứng và dùng để kiểm tra chữ ký số.

Việc tạo khóa và phân phối khóa cho thuê bao cũng được quy định rõ tại Điều 24 Nghị định 130 như sau:

 • Tổ chức/cá nhân có quyền yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số tạo cặp khóa cho mình.
 • Đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số phải:
  • Đảm bảo khách hàng sử dụng thiết bị theo đúng quy định của pháp luật để tạo ra và lưu trữ cặp khóa
  • Đảm bảo sử dụng các phương thức chuyển giao khóa bí mật an toàn đến tổ chức, cá nhân đề nghị cấp và chỉ được lưu bản sao của khóa bí mật khi có yêu cầu.

2.2. Cấp chứng thư số cho thuê bao

Điều 25, Nghị định 130 có quy định đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng chỉ được cấp chứng thư số cho thuê bao khi:

 • Thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số của người dùng là hoàn toàn chính xác;
 • Khóa công khai trên chứng thư số cấp cho người dùng là duy nhất.
 • Trong hồ sơ đề nghị cấp chứng thư số cần có đầy đủ các thông tin như: Tên thuê bao, tên tổ chức, số hiệu chứng thư số và các thông tin khác theo quy định pháp luật.

Quy trình cấp mới chứng thư số bao gồm 2 bước chính sau:

 • Bước 1: Xác minh danh tính của người dùng và các thông tin liên quan
 • Bước 2: Tổ chức chứng thực sẽ tạo một cặp khóa công khai và khóa bí mật cho người dùng

Người dùng sẽ dùng khóa bí mật để ký và xác thực các giao dịch điện tử và khóa công khai sẽ được phân phối đến bên thứ ba để kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số.

Lưu ý: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng:

 • Không được từ chối cấp chứng thư số nếu không có lý do chính đáng.
 • Phải đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho khách hàng

2.3. Gia hạn chứng thư số cho thuê bao

Chứng thư số sẽ có thời hạn nhất định thường là 1-3 năm. Do vậy ít nhất trước 30 ngày khi hết hạn thuê bao có quyền yêu cầu gia hạn và tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sẽ hoàn thành các thủ tục gia hạn trước khi chứng thư số hết hiệu lực

Lưu ý: Trường hợp thay đổi khóa công khai trên chứng thư số được gia hạn, thuê bao phải yêu cầu rõ; việc tạo khóa, phân phối khóa và công bố chứng thư số được gia hạn thực hiện theo quy định pháp luật

→ ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHỮ KÝ SỐ MISA ESIGN ←

2.4. Thay đổi cặp khóa cho thuê bao

Trường hợp thuê bao có yều cầu thay đổi cặp khóa thì phải:

 • Nộp đơn đề nghị thay đổi và ghi rõ yêu cầu.
 • Việc tạo, phân phối, công bố chứng thứ số công khai với khóa công khai mới phải thực hiện theo đúng quy định tại điều 24 và 25 Nghị định 1302018/NĐ-CP

2.5. Tạm dừng, thu hồi chứng thư số của thuê bao

Chứng thư số sau khi được cấp thì tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu tạm dừng, thu hồi theo quy định. Cụ thể, Điều 28, 29 Nghị định 130 có quy định các trường hợp chứng thư số của cá nhân tổ chức có thể bị tạm dừng, thu hồi như sau:

 • Thuê bao không có nhu cầu sử dụng và yêu cầu tạm dừng, thu hồi chứng thư số
 • Chứng thư số được cấp không đúng quy định, bị sai thông tin hoặc thông tin không còn chính xác.
 • Có yêu cầu thu hồ từ cơ quan tố tụng, cơ quan công an hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Tuân theo điều kiện tạm dừng, thu hồi chứng thư số trong hợp đồng giữ thuê bao và đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thức chữ ký số công cộng.

Khi đã có đầy đủ căn cứ đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số phải tiến hành tạm dừng, thu hồi đồng thời phải thông báo cho thuê bao và công bố về thời gian bắt dầu và kết thúc tạm dừng trên cơ sở dữ liệu.

2.6. Kiểm tra thông tin chữ ký số

Đây là dịch vụ giúp người dùng kiểm tra tính hợp lệ của chứng thư số hoàn toàn trực tuyến cho kết quả nhanh chóng và chính xác. Cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến chứng thư số như thông tin về chủ sở hữu, ngày hết hạn, tổ chức cấp phát chứng thư số…

Việc kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số không chỉ giúp tối ưu thời gian mà còn giúp người dùng đảm bảo tính an toàn và bảo mật cho các giao dịch trực tuyến đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn hoặc nhạy cảm

2.7. Dịch vụ cấp dấu thời gian

Dịch vụ cấp dấu thời gian là dịch vụ giá trị gia tăng (tăng thêm giá trị thông tin) giúp gắn thông tin về ngày, tháng, năm và thời gian vào thông điệp dữ liệu nhằm xác nhận điểm tạo, sửa đổi dữ liệu điện tử như ký số chứng từ, hóa đơn,…

Điều 30, Nghị định 130 có quy định đơn vị cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian là đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Đồng thời, việc cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian phải tuân thủ theo theo các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc của pháp luật về nguồn thời gian chuẩn quốc gia.

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG

tư vấn miễn phí sử dụng chữ ký số

4. 3 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số CHUẨN

Căn cứ theo điều 4 Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định có 3 tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho từng đối tượng riêng biệt. Cụ thể:

 1. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng: Chuyên cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng nhằm mục đích kinh doanh.
 2. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng: Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cùng tính chất hoạt động hoặc mục đích công việc và được liên kết với nhau thông qua điều lệ hoạt động hoặc văn bản quy phạm pháp luật quy định cơ cấu tổ chức chung hoặc hình thức liên kết, hoạt động chung nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch nội bộ và không nhằm mục đích kinh doanh.
 3. Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia (Root Certification Authority): Đây là tổ chức duy nhất chuyên cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng.

Do vậy, đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh khi có nhu cầu chứng thực chữ ký số sẽ lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Và để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng uy tín, chất lượng, khách hàng cần cân nhắc các yếu tố sau đây:

 • Đơn vị đáp ứng được các điều kiện cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo quy định ở mục 2
 • Có chế độ chăm sóc khách hàng tốt như hỗ trợ 24/7, có nhiều kênh hỗ trợ online, offline giúp khắc phục và giải đáp nhanh chóng vấn đề khách hàng đang gặp phải khi sử dụng dịch vụ.
 • Có chi phí hợp lý: Mỗi đơn vị cung cấp sẽ có một mức giá khác nhau do vậy trước khi lựa chọn khách hàng nên có so sánh giá giữa các bên để có được lựa chọn phù hợp nhất.
 • Đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng: Khách hàng nên lựa chọn các đợn vị có tính bảo mật tốt, hệ thống lưu trữ an toàn để khi xảy ra tranh chấp các cơ quan chức năng sẽ có căn cứ xác minh.
 • Giao diện thân thiện dễ sử dụng giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, sử dụng và quản lý.

5. Misa esign – Đơn vị chứng thực chữ ký số công cộng được bộ TT&TT cấp phép

Tại sao nên sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Misa Esign

Các dịch vụ chứng thực chữ ký số tại Misa Esign đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng như:

 • Misa Esign là đơn vị đã được công nhận bởi pháp luật và được pháp luật bảo vệ.
 • Các văn bản giao dịch được xác thực rõ ràng, đảm bảo tính toàn vẹn, tính pháp lý của văn bản được ký kết. Đồng thời trách nhiệm của các bên giao dịch được ràng buộc chặt chẽ, các thông tin giao dịch được bảo mật tuyệt đối.
 • Tiết kiệm thời gian chi phí: Người dùng có thể thực hiện được giao dịch ở mọi lúc mọi nơi mà không tốn kém chi phí đi lại, in ấn và quản lý.
 • Mở rộng cơ hội kinh doanh: Khả năng ký kết hợp đồng nhanh chóng giúp khách hàng gia tăng cơ hội hợp tác ở bất cứ đâu chữ ký số được công nhận.
 • Chuyển giao dữ liệu nhanh chóng và tiện lợi hơn
 • Tất cả các thao tác đều được ghi nhận, lưu trữ trên môi trường điện tử

Quy trình chứng thực chữ ký số tại Misa Esign

Quy trình chứng thực chữ ký số tại Misa Esign được thực hiện qua 3 bước chính sau:

 • Bước 1: Khách hàng lựa chọn dịch vụ chứng thực chữ ký số và gửi yêu cầu đến Misa Esign thông qua Hotline: 0904885833 hoặc đăng ký trực tiếp trên website.
 • Bước 2: Misa Esign hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ tương ứng và tiến hành xác thực thông tin
 • Bước 3: Misa Esign cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo yêu cầu của khách hàng nếu hồ sơ đã chuẩn quy định pháp luật

Báo giá dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Misa Esign

Lưu ý: Phí kích hoạt chứng thư số chỉ phải trả một lần khi thực hiện kích hoạt thuế bao.

Khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí về chữ ký số MISA eSign xin vui lòng liên hệ hotline 090 488 5833 hoặc đăng ký tại đây:

chứng thực chữ ký số công cộng