Kiến thức Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định MỚI...

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định MỚI nhất

5503

Trong sản xuất kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò là các tài sản đặc biệt được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ, có giá trị cao và có thể sử dụng trong nhiều chu kỳ sản xuất. Trong lĩnh vực kế toán, việc khấu hao tài sản cố định là quá trình ghi nhận sự mất giá của tài sản này, mà mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện. Trong bài viết dưới đây, MISA sẽ gửi tới bạn Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định MỚI nhất!

>> Tìm hiểu thêm: Cách hạch toán khấu hao tài sản cố định – có ví dụ cụ thể

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định MỚI nhất!

1. Mẫu đăng ký mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

1. Mẫu đăng ký 

CÔNG TY …

Số: …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

….., ngày … tháng … năm 20…

  ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: ………………………………….

–  Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………………..

– Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………….

 – Mã số thuế: ………………………………..

 – Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh: ………………………………………………..

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ……………………… đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi cục thuế ……………………… theo phương pháp khấu hao đường thẳng.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2023

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nguyễn Văn A

>> Tải mẫu đăng ký mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tại đây

2. Hướng dẫn soạn thảo và lưu ý khi soạn thảo

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định có thể được chia thành các phần sau:

2.1. Phần mở đầu

 • Ghi rõ Tên doanh nghiệp.
 • Đưa ra các thông tin đầy đủ như Quốc hiệu và tiêu ngữ.
 • Đặt tên biên bản cụ thể là “Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định”.
 • Phần nội dung chính của mẫu đăng ký:
 • Nêu thông tin về cơ quan tiếp nhận đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.
 • Cung cấp thông tin về doanh nghiệp, bao gồm địa chỉ trụ sở chính.
 • Cung cấp thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp.
 • Mô tả ngành nghề và mặt hàng kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đưa ra căn cứ pháp lý và nội dung đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.
Hướng dẫn soạn thảo và lưu ý khi soạn thảo

2.2. Phần kết thúc của mẫu đăng ký

 • Viết lời cảm ơn.
 • Ghi thời gian và địa điểm lập mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.
 • Ký tên và ghi rõ họ tên của đại diện pháp luật của doanh nghiệp, kèm theo đóng dấu.

Dưới đây là một cách sắp xếp lại các phần trong mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định:

 • Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
 • Phần mở đầu:
 • Tên doanh nghiệp:
 • Quốc hiệu:
 • Tiêu ngữ:
 • Biên bản: Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.

Phần nội dung chính:

 • Cơ quan tiếp nhận đăng ký:
 • Thông tin doanh nghiệp:
 • Địa chỉ trụ sở chính:
 • Mã số thuế:
 • Ngành nghề, mặt hàng kinh doanh:
 • Căn cứ pháp lý và nội dung đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.

Phần kết thúc:

 • Lời cảm ơn.
 • Thời gian và địa điểm lập mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.
 • Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu của đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu thêm: 3 phương pháp tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) – Có ví dụ cụ thể

2. Các quy định cần nắm rõ khi đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

2.1. Thời hạn đăng ký

 • Thời hạn nộp đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định là trước khi bắt đầu thực hiện quá trình trích khấu hao tài sản cố định. Doanh nghiệp cần thông báo bằng văn bản gửi cho Chi cục thuế.
 • Chi phí khấu hao tài sản cố định được trừ điều kiện là: Doanh nghiệp đã đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế và tuân thủ quy định. Việc trừ chi phí khấu hao yêu cầu có hóa đơn, chứng từ đầy đủ và phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trích khấu hao được thực hiện theo khung quy định…
Các quy định cần nắm rõ khi đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ

2.2. Quy định xử phạt khi không đăng ký

Theo Chương 1 Mục 2 Điều 5 của Văn bản 16/VBHN-BTC:

Điều 5: Xử phạt vi phạm về chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế và chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định như sau:

Phạt cảnh cáo trong trường hợp nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày, với điều kiện có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1).

Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong một trong các trường hợp sau:

a) Quá thời hạn quy định trên 30 ngày để nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế mặc dù không phát sinh số thuế phải nộp.

Theo Chương II Mục 1 Điều 7 của Thông tư 166/2013/TT-BTC:

Điều 7: Xử phạt vi phạm về chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế và chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định như sau:

Phạt cảnh cáo trong trường hợp nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày, với điều kiện có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền 700.000 đồng, trong trường hợp nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1). Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ, mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng; trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.

Phạt tiền 1.400.000 đồng, trong một trong các trường hợp sau:

a) Quá thời hạn quy định trên 30 ngày để nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế mặc dù không phát sinh số thuế phải nộp.

>> Tìm hiểu thêm: Khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới nhất [Cập nhật 2023]

3. Giải đáp một số thắc mắc khi đăng ký mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định

1. Có bắt buộc phải đăng ký khấu hao tài sản cố định

Theo thông lệ và quy định của hầu hết các quốc gia, việc đăng ký khấu hao tài sản cố định là bắt buộc. Khấu hao tài sản cố định là quá trình phân bổ giá trị tài sản cố định theo thời gian để phản ánh sự mòn giảm giá trị của tài sản do sử dụng và tuổi thọ của nó. Quá trình này giúp doanh nghiệp phản ánh chính xác hơn tình trạng tài sản và lợi nhuận thực tế trong các báo cáo tài chính.

Việc đăng ký khấu hao tài sản cố định cần tuân thủ các quy định kế toán và thuế của quốc gia để đảm bảo tính chính xác và đồng nhất trong phương pháp tính toán khấu hao. Thông thường, doanh nghiệp phải đăng ký khấu hao tài sản cố định khi thực hiện đăng ký bộ phận kế toán hoặc khi lập báo cáo tài chính hàng năm.

Tuy nhiên, quy định cụ thể về việc đăng ký khấu hao tài sản cố định có thể khác nhau tùy theo quốc gia và các quy định thuế cục bộ. Do đó, để có câu trả lời chính xác và chi tiết hơn về trường hợp cụ thể của bạn, bạn nên tham khảo các quy định thuế và hỏi ý kiến từ chuyên gia kế toán hoặc cơ quan thuế địa phương.

Tìm hiểu thêm: Nguyên giá tài sản cố định là gì? Cách xác định nguyên giá TSCĐ

Việc đăng ký khấu hao tài sản cố định là bắt buộc

2. Nộp mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định ở đâu

Để nộp mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định, bạn cần liên hệ với cơ quan thuế địa phương tại quốc gia của bạn. Thông thường, đây là cơ quan thuế hoặc cơ quan quản lý thuế tương đương có thẩm quyền quản lý các vấn đề liên quan đến khấu hao tài sản cố định.

Dưới đây là một số lựa chọn phổ biến để nộp mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định:

 • Cơ quan thuế địa phương: Tìm hiểu địa chỉ và thông tin liên lạc của cơ quan thuế địa phương trong khu vực bạn hoạt động. Liên hệ trực tiếp với họ để biết về quy trình và yêu cầu cụ thể để nộp mẫu đăng ký.
 • Trang web cơ quan thuế: Kiểm tra trang web của cơ quan thuế địa phương hoặc quốc gia để tìm thông tin về quy trình nộp đăng ký khấu hao tài sản cố định. Trang web này thường cung cấp các biểu mẫu, hướng dẫn và thông tin liên lạc để bạn có thể tiếp cận và nộp đơn đăng ký.
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng của cơ quan thuế: Nếu có, liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của cơ quan thuế. Họ có thể cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ về việc nộp mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định.
 • Chuyên gia kế toán hoặc luật sư: Nếu bạn gặp khó khăn trong việc nộp đăng ký hoặc cần sự tư vấn chuyên sâu, bạn có thể tìm đến các chuyên gia kế toán hoặc luật sư có kiến thức về thuế và kế toán để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm: Khấu hao tài sản cố định là gì? Cách tính khấu hao TSCĐ

MISA eSign là một trong những đơn vị hàng đầu cung cấp dịch vụ chữ ký số

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc phát triển phần mềm tài chính kế toán, hóa đơn điện tử và kê khai thuế điện tử, MISA đã phục vụ cho hơn 250,000 doanh nghiệp và hàng triệu cá nhân kinh doanh. Chữ ký số MISA eSign đã được người dùng và tổ chức đánh giá cao vì tính tiện lợi, dễ sử dụng và đáng tin cậy:

 • MISA eSign tích hợp linh hoạt với nhiều phần mềm như hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thuế, giúp người dùng chỉ cần một thao tác để ký và phát hành hóa đơn, kê khai thuế giúp tiết kiệm thời gian và công sức.
 • MISA eSign tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật châu Âu eIDAS và quản lý con người theo tiêu chuẩn ISO 27000. Đồng thời, MISA eSign luôn đi đầu trong việc áp dụng công nghệ mới trong lĩnh vực chữ ký số.

Với những ưu điểm và cam kết chất lượng như vậy, MISA eSign là một lựa chọn đáng tin cậy cho việc cung cấp chứng thư số và chữ ký số.

>> Tìm hiểu thêm: Chứng thực chữ ký là gì? 09 điều cần biết về chứng thực chữ ký