Kiến thức Bộ Tài chính cho phép C/O sử dụng chữ ký số và...

Bộ Tài chính cho phép C/O sử dụng chữ ký số và con dấu điện tử trong giai đoạn dịch COVID-19

426

Mới đây, Bộ Tài chính đã có chỉ thị ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC hướng dẫn về thời hạn, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu (C/O) áp dụng trong giai đoạn dịch bệnh, trong đó cho phép C/O sử dụng chữ ký số và con dấu điện tử. Theo đó, Thông tư này ra đời nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thông quan hàng hóa nhập khẩu cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

>> Dịch vụ công kho bạc nhà nước: Hướng dẫn đăng ký sử dụng và ký số cho doanh nghiệp
>> Sử dụng chữ ký số để phát hành hóa đơn điện tử như thế nào? Những rủi ro và cách khắc phục
>> 6 Lý do chữ ký số MISA eSign là lựa chọn tốt nhất dành cho doanh nghiệp
>> Tổng hợp các quy định về chữ ký số mà doanh nghiệp, kế toán cần nắm rõ

1. Đối tượng áp dụng Thông tư 47/2020/TT-BTC

Nội dung ban hành trong Thông tư 47/2020/TT-BTC được áp dụng cho các đối tượng như sau:

  • Người khai hải quan
  • Cơ quan hải quan
  • Công chức hải quan
  • Tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

C/O sử dụng chữ ký số

2. Thông tư 47 cho phép scan C/O và sử dụng chữ ký số, con dấu điện tử

Điểm mới đáng lưu ý trong Thông tư này là Bộ Tài chính dã chấp nhận và hướng dẫn doanh nghiệp nộp C/O sử dụng chữ ký số và con dấu điện tử, C/O scan trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

  • Về C/O sử dụng chữ ký số và con dấu điện tử, cơ quan hải quan cho phép doanh nghiệp sử dụng chữ ký số và con dấu điện tử đến ký C/O với điều kiện cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu có thông báo về việc cấp C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện tử và cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu C/O hoặc phương thức tra cứu khác về C/O. Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra tính hợp lệ của C/O trên trang thông tin điện tử hoặc phương thức tra cứu khác của ơ quan cấp để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in 1 bản C/O để lưu hồ sơ hải quan.
C/O sử dụng chữ ký số
            Mẫu scan C/O được ký số và đóng dấu điện tử
  • Về bản chụp hoặc scan của C/O, cơ quan hải quan sẽ chấp nhận bản chụp hoặc scan đó với điều kiện: cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thông báo về việc sử dụng bản chụp/scan của C/O bản gốc và cung cấp bản sao điện tử của C/O hoặc trang thông tin điện tử hay phương thức kiểm tra khác cho cơ quan hải quan để xác định tính hợp lệ của C/O. Cơ quan hải quan kiểm tra tính hợp lệ của C/O bản chụp/bản scan trên trang thông tin điện tử hoặc phương thức kiểm tra khác do cơ quan cấp cung cấp để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định và in một bản C/O để lưu hồ sơ hải quan.

Còn đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan, người khai hải quan nộp phải nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan. Chỉ khi chưa có C/O bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì người khai hải quan mới được nộp bản chụp/bản scan C/O cho cơ quan hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp lệ của bản chụp/bản scan C/O đó.

Cơ quan hải quan căn cứ bản chụp/bản scan C/O, hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa, hành trình lô hàng và những thông tin khác có liên quan để kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa và quyết định thông quan hàng hóa. Người khai hải quan chịu trách nhiệm nộp lại 1 bản chính C/O trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

3. Thông tư 47 quy định thời điểm nộp C/O: Bổ sung C/O trong thời hạn hiệu lực

Về thời điểm nộp C/O, Thông tư đã quy định người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, người khai hải quan phải khai chậm nộp C/O trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp C/O trong thời hạn hiệu lực của C/O.

Người khai hải quan khai theo mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc hoặc thông thường và được nộp bổ sung C/O trong thời trong thời hạn hiệu lực của C/O để áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng; cơ quan hải quan có trách nhiệm hoàn trả số tiền thuế chênh lệch đã nộp.

Về thời hạn hiệu lực, Thông tư này có hiệu lực từ ngày Thủ tướng công bố dịch COVID-19 (23/1/2020) áp dụng cho các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 23/1/2020. Căn cứ vào diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ công bố chấm dứt hiệu lực của Thông tư này.

Như vậy, Thông tư số 47/2020/TT-BTC là một trong những giải pháp của Bộ Tài chính trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thông quan hàng hóa cho cộng đồng doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh tại một số quốc gia vẫn đang diễn biến phức tạp.

Hiện nay MISA đang trong lộ trình nghiên cứu và phát triển chữ ký số từ xa, khách hàng có nhu cầu quan tâm xin vui lòng đăng ký nhận tư vấn tại đây:

C/O sử dụng chữ ký số

>> Dịch vụ công kho bạc nhà nước: Hướng dẫn đăng ký sử dụng và ký số cho doanh nghiệp
>> Sử dụng chữ ký số để phát hành hóa đơn điện tử như thế nào? Những rủi ro và cách khắc phục
>> 6 Lý do chữ ký số MISA eSign là lựa chọn tốt nhất dành cho doanh nghiệp
>> Tổng hợp các quy định về chữ ký số mà doanh nghiệp, kế toán cần nắm rõ