Tags Thông tư 47/2020/TT-BTC

Bộ Tài chính cho phép C/O sử dụng chữ ký số và con dấu...

Mới đây, Bộ Tài chính đã có chỉ thị ban hành Thông tư số 47/2020/TT-BTC hướng dẫn về thời hạn, hình thức nộp chứng...

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất

Tư vấn Miễn phí