Kiến thức Thông tư 14/2022/TT-BTC: Người ở vùng dịch nguy cơ cao có được...

Thông tư 14/2022/TT-BTC: Người ở vùng dịch nguy cơ cao có được nợ phí bảo hiểm?

57
Người ở vùng dịch nguy cơ cao có được nợ phí bảo hiểm?

Người ở vùng dịch nguy cơ cao, nguy cơ rất cao liệu có được nợ phí bảo hiểm theo quy định của Pháp luật. Mời các bạn đón xem bài viết dưới đây của MISA eSign!

Ngày 28/02/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC và Thông tư 04/2021/TT-BTC.

>>>Chế độ nào cho Người lao động F0: Có con là F0? Tối đa trợ cấp?

Tổng quan về nợ phí bảo hiểm

Người ở vùng dịch nguy cơ cao có được nợ phí bảo hiểm?

Quy định về nợ phí bảo hiểm

Theo thông tư 194/2014, nợ phí bảo hiểm phải có tài sản đảm bảo. Quy định này cho phép các khách hàng được nợ phí bảo hiểm, nhưng phải có điều kiện đi kèm: Bên mua bảo hiểm có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh thanh toán, đã được hai bên thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp người mua bảo hiểm có tài sản đảm bảo

Cụ thể, khách hàng nợ phí và có tài sản bảo đảm, công ty bảo hiểm và bên mua bảo hiểm phải thực hiện đúng như quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm, theo đó tài sản bảo đảm cần có giá trị tương đương ít nhất bằng số phí bảo hiểm và có tài liệu minh chứng thuộc sở hữu bên mua, chưa được sử dụng để thế chấp, cầm cố…

Trường hợp người mua bảo lãnh thanh toán

Bên mua chọn bảo lãnh thanh toán, tổ chức thực hiện bảo lãnh cần có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh, có hợp đồng về bảo lãnh thanh toán chi phí bảo hiểm của thân chủ. Như vậy, công ty bảo hiểm tránh được nhiều rủi ro nợ xấu.

Người ở vùng dịch nguy cơ cao có được nợ phí bảo hiểm? 1

Thời hạn thanh toán phí bảo hiểm 

Thông tư 194/2014 đã quy định rõ về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm:

  • Thời gian gia hạn được ấn định rõ không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, thay vì hai bên tự cam kết trong hợp đồng bảo hiểm như trước đây.
  • Với trường hợp đóng phí 1 lần và thời hạn bảo hiểm dưới 30 ngày thì thời hạn thanh toán phí bảo hiểm cũng sẽ không được vượt quá thời hạn bảo hiểm.

Điều này có ý nghĩa hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các công ty bảo hiểm vì trước đó nhiều công ty bảo hiểm cho nợ phí thoải mái nhằm giữ chân khách hàng. ngoài ra, việc khống chế thời hạn 30 ngày sẽ giảm thiểu được tranh chấp khi có sự kiện bảo hiểm: công ty bảo hiểm từ chối việc bồi thường do khách hàng còn dây dưa về phí bảo hiểm.

Nợ phí bảo hiểm liệu có được bồi thường?

Theo như quy định hiện hành, trách nhiệm bảo hiểm mới phát sinh khi nhà bảo hiểm được cấp giấy chứng nhận bảo hiểm và khách hàng đã nộp phí. Tuy vậy, thực trạng của việc dành cho việc nợ phí bảo hiểm và tranh chấp kéo dài đã nhiều năm khiến cho những công ty bảo hiểm không chỉ tốn thời gian, nhân sự theo đuổi vụ kiện, ảnh hưởng thương hiệu và sự uy tín đối với khách hàng.

>>>Chính sách mới về bảo hiểm, lao động, tiền lương bắt đầu có hiệu lực

Người ở vùng dịch nguy cơ cao có được nợ phí bảo hiểm

Thời gian có hiệu lực của Thông tư 14/2022/TT-BTC

Nội dung của Thông tư 14/2022/TT-BTC về việc Người ở vùng dịch nguy cơ cao có được nợ phí bảo hiểm có hiệu lực từ ngày ngày 28/02/2022;

Nội dung về quy định nợ phí bảo hiểm của người ở vùng dịch nguy cơ cao

Theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021, có 4 mức độ nguy cơ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng với các màu sắc:

– Màu xanh: Mức Bình thường mới;

– Màu vàng: Mức Nguy cơ;

– Màu cam: Mức Nguy cơ cao;

– Màu đỏ: Mức Nguy cơ rất cao.

Theo đó, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm khi đáp ứng được các điều kiện:

  • Bên mua bảo hiểm/doanh nghiệp bảo hiểm (gồm trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) tại địa phương áp dụng chính sách giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch Covid-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao;
  • Bên mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm;

Khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí về chữ ký số MISA eSign xin vui lòng liên hệ hotline 090 488 5833 hoặc đăng ký tại đây: