Kiến thức Bộ TT&TT hướng dẫn doanh nghiệp xác minh chữ ký số trên...

Bộ TT&TT hướng dẫn doanh nghiệp xác minh chữ ký số trên văn bản điện tử

930

Với sự phát triển của văn bản điện tử và công nghệ ký số hiện đại, hiện nay nhiều tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng văn bản, giấy tờ, hợp đồng điện tử để trao đổi và ký kết với các doanh nghiệp đối tác. Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng biết cách thức, công cụ để xác minh chữ ký số của phía đối tác ký trên văn bản, giấy tờ, hợp đồng điện tử.

>> Các loại chữ ký số phổ biến nhất trên thị trường hiện nay 
>> Ký số từ xa là gì? Những điều cần biết về chữ ký số từ xa
>> 5 lợi ích hàng đầu của chữ ký số không phải ai cũng biết
>> Tổng hợp các quy định về chữ ký số mà doanh nghiệp, kế toán cần nắm rõ
>> 5 điều quan trọng cần lưu ý khi chọn nhà cung cấp phần mềm chữ ký số

Nhận thức được tình trạng trên, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gần đây đã có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này. Theo đó, người nhận văn bản có thể sử dụng chính phần mềm mà người ký dùng để ký số hoặc sử dụng một số phần mềm đọc, soạn thảo văn bản phổ biến được xây dựng và phát triển bởi các cơ quan, tổ chức tin cậy như Adobe Acrobat (của Adobe), Word, Excel, Power Point (của Microsoft), vSignPDF (của Ban Cơ yếu Chính phủ) để kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử mà mình nhận được.

xác minh chữ ký số trên văn bản điện tử

Cách thức, quy trình kiểm tra chữ ký số cần tuân thủ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 79 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Cụ thể, trước khi chấp nhận chữ ký số của người ký, người nhận phải kiểm tra các thông tin và tình trạng chữ ký như sau:

  • Trạng thái chứng thư số
  • Phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và các thông tin trên chứng thư số của người ký
  • Chữ ký số phải được tạo bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số của người ký
  • Đối với chữ ký số được tạo ra bởi chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam, người nhận phải kiểm tra hiệu lực chứng thư số trên cả hệ thống của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và hệ thống của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài cấp chứng thư số đó.

Ngoài ra, người nhận phải thực hiện quy trình xác minh chữ ký số như sau:

  • Kiểm tra trạng thái chứng thư số tại thời điểm thực hiện ký số, phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và các thông tin trên chứng thư số đó theo quy định tại Điều 5 Nghị định 130 trên hệ thống kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã cấp chứng thư số đó.
  • Trong trường hợp người ký sử dụng chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp: Kiểm tra trạng thái chứng thư số của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số đã cấp chứng thư số đó tại thời điểm thực hiện ký số trên hệ thống kỹ thuật của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia; Chữ ký số trên thông điệp dữ liệu chỉ có hiệu lực khi kết quả kiểm tra tại các khoản 1 và 2 Điều này đồng thời có hiệu lực.
xác minh chữ ký số trên văn bản điện tử
Mẫu chữ ký số trên văn bản điện tử

Để phục vụ nhu cầu sử dụng văn bản điện tử của người dân, hiện nay Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia đang nghiên cứu xây dựng và phát triển ứng dụng cho phép người dùng ký số, xác minh chữ ký số trên máy tính cá nhân hoặc nền tảng web, đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Ngay khi ứng dụng hoàn thiện, Trung tâm sẽ cung cấp miễn phí để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ký số, kiểm tra chữ ký số lựa chọn sử dụng. Đây là một tin đáng mừng cho các doanh nghiệp Việt Nam đang chưa thích ứng kịp thời với công cuộc chuyển đổi số được cho là xu thế dẫn đầu của nền kinh tế thế giới trong thời điểm hiện nay.

Hiện nay MISA đang trong lộ trình nghiên cứu và phát triển chữ ký số từ xa, khách hàng có nhu cầu quan tâm xin vui lòng đăng ký nhận tư vấn tại đây:

xác minh chữ ký số

>> Các loại chữ ký số phổ biến nhất trên thị trường hiện nay 
>> Ký số từ xa là gì? Những điều cần biết về chữ ký số từ xa
>> 5 lợi ích hàng đầu của chữ ký số không phải ai cũng biết
>> Tổng hợp các quy định về chữ ký số mà doanh nghiệp, kế toán cần nắm rõ
>> 5 điều quan trọng cần lưu ý khi chọn nhà cung cấp phần mềm chữ ký số

Hội thảo trực tuyến: Giá trị pháp lý Hợp đồng điện tử & Quy trình triển khai thực tế