Kiến thức Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ...

Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chữ ký số theo mô hình ký số trên di động và ký số từ xa

850
Thông tư 16 về chữ ký số

Ngày 5/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hành Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Thông tư này có hiệu lực vào 1/4/2020 và là căn cứ quan trọng cho việc áp dụng chữ ký số không sử dụng USB Token.

A. 3 nội dung quan trọng của Thông tư 16/2019/TT-BTTTT

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. 

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức dưới đây có chứng thư số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa:

 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng,
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan,
 • Tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng,
 • Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài

Bên cạnh đó, điểm mới của Thông tư này là áp dụng cho cả đối tương tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số, cung cấp giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Thông tư 16 về chữ ký số

3. Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Tại Phụ lục Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra 7 tiêu chuẩn bắt buộc khi áp dụng mô hình ký số trên thiết bị di động (Mobile PKI) và ký số từ xa (Remote signing) gồm:

 • Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số
 • Tiêu chuẩn thông tin dữ liệu
 • Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số
 • Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số
 • Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số
 • Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
 • Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng.

B. Thông tư 16/2019/TT-BTTTT là căn cứ quan trọng cho việc áp dụng chữ ký số không cần USB Token kể từ ngày 1/4/2020

Tại khoản 1 và 2, Điều 4 của Thông tư 16/2019/TT-BTTTT có nêu:

“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Thông tư này với quy định của Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước về cùng một tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp trong cơ quan nhà nước thì áp dụng quy định của Thông tư này.”

Như vậy, kể từ ngày 1/4/2020 việc sử dụng giải pháp ký số từ xa đã chính thức được hợp thức hóa, tạo điều kiện cho hàng loạt tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chuyển đổi số bằng chữ ký số không cần USB Token nhằm tiết kiệm thời gian và công sức trong việc ký số.

Phát hành hóa đơn điện tử trên điện thoại di động

Chữ ký số không cần USB token có thể coi là là một thế hệ chữ ký số mới thay đổi hoàn toàn cách thức ký số của người dùng với những tính năng ưu việt:

 • Ký số mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị ngay cả điện thoại di động
 • Ký số trên mọi hợp đồng, văn bản, chứng từ,…
 • Cho phép nhiều người cùng sử dụng chữ ký số trong cùng một thời điểm
 • Tăng tính bảo mật, kiểm soát dễ dàng, hạn chế tình trạng giả mạo chữ ký
 • Tích hợp trực tiếp vào phần mềm hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, kê khai thuế, BHXH để thực hiện ký số mà không cần cắm USB Token

Với những ưu điểm này, chữ ký số chữ ký số theo mô hình ký số trên di động và ký số từ xa được dự đoán sẽ dần thay thế chữ ký số USB Token và thay đổi hoàn toàn thói quen ký số của người dùng.

MISA đang trong lộ trình nghiên cứu và phát triển chữ ký số từ xa, khách hàng có nhu cầu quan tâm xin vui lòng đăng ký nhận tư vấn tại đây: