Hao mòn tài sản cố định là gì? Cách hạch toán hao mòn tài...

Hao mòn tài sản cố định là quá trình giảm dần giá trị của tài sản theo thời gian. Đây là quá trình không...

Tài sản cố định vô hình là gì? Cách xác định và hạch toán...

Tài sản cố định vô hình (TSCĐ) là các tài sản không có hình thức vật chất, nắm giữ vai trò quan trọng trong...

Chính phủ điện tử là gì? Khái niệm, mục tiêu, lợi ích và hình...

Chính phủ điện tử là việc sử dụng công nghệ thông tin để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Đây...

Tài khoản VNACCS là gì? Cách đăng ký tài khoản VNACCS nhanh chóng

VNACCS, viết tắt của Việt Nam Automated Cargo and Port Consolidated System, là một hệ thống tự động thông quan hàng hóa của Việt...

Mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định MỚI nhất

Trong sản xuất kinh doanh, tài sản cố định đóng vai trò là các tài sản đặc biệt được sử dụng để sản xuất...

Tài sản cố định hữu hình là gì? Cách xác định và hạch toán...

Tài sản cố định hữu hình chiếm tỉ lệ lớn nhất trong các doanh nghiệp và tổ chức, mang lại giá trị kinh tế...

Cách hạch toán thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) – có ví dụ...

Thanh lý tài sản cố định là việc cần thiết cho nhiều doanh nghiệp để thay thế tài sản cũ không phù hợp. Vì...

RSA là gì? Cách thức hoạt động của RSA trong chữ ký số

Chữ ký số là công cụ điện tử quan trọng trong thời đại công nghệ số hiện nay. Trong đó, Chữ ký số RSA...

2 Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định mới nhất theo Thông...

Hồ sơ thanh lý tài sản cố định theo quy định yêu cầu các chứng từ như Mẫu 02 theo Thông tư 200 và...
chữ ký số công cộng

Dịch vụ chứng thực chữ ký số là gì? 3 tổ chức cung cấp...

Dịch vụ chứng thực chữ ký số ra đời nhằm xác minh tính hợp lệ của chữ ký số trên các tài liệu điện...

Quy trình thanh lý tài sản cố định theo 5 bước cơ bản [Cập...

Quy trình thanh lý tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong việc tái cơ cấu tài chính của một tổ chức...

Ký nháy là gì? Quy định và cách sử dụng chữ ký nháy CHUẨN

Trong mọi loại văn bản thì chữ ký nháy đóng vai trò quan trọng nhằm kiểm tra độ chính xác về nội dung, hình...
Tư vấn Miễn phí