Kiến thức Chữ Ký Số Của Ban Cơ Yếu Chính Phủ Là Gì? Các...

Chữ Ký Số Của Ban Cơ Yếu Chính Phủ Là Gì? Các Bước Xin Cấp Chữ Ký Số

455
Chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ là gì

Các giao dịch điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước bắt buộc phải sử dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. Vậy chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ là gì? Quy trình thủ tục cấp như thế nào? Xem ngay bài viết sau để biết chi tiết.

1. Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ là gì?

Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ là loại chữ ký số được cấp bởi Ban Cơ yếu Chính phủ, một cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chữ ký số này được sử dụng để xác thực nguồn gốc, tính toàn vẹn và không thể chối cãi của các văn bản, tài liệu điện tử khi thực hiện các giao dịch điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước

Chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ
Chữ ký số của ban cơ yếu chính phủ

Khác với các loại chữ ký số cá nhân và doanh nghiệp để sử dụng Chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ bạn cần phải đăng ký tại đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

2. Hiểu đúng về tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Căn cứ tại điều 55 Nghị định 130/2018NĐ-CP quy định Ban Cơ yếu Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

1. Quản lý, duy trì, vận hành hệ thống kỹ thuật để cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan Đảng và Nhà nước

2. Tự cấp chứng thư số cho mình;

3. Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức hướng dẫn quy trình nghiệp vụ về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;

4. Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo và tổ chức tổng kết công tác quản lý, triển khai sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước;

5. Được Nhà nước bố trí, đảm bảo nhân sự, kinh phí và trụ sở làm việc để triển khai các nhiệm vụ, quản lý, duy trì hoạt động, bảo đảm cung cấp chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo nhu cầu thực tế của các cơ quan Đảng, Nhà nước và an ninh, an toàn theo quy mô hoạt động.

3. Các dịch vụ chứng thực chữ ký số Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp

Ban Cơ yếu Chính phủ là đơn vị duy nhất được Nhà nước giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Các dịch vụ này bao gồm:

Tạo và phân phối các cặp khóa

Tạo và phân phối cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ một cặp khóa bí mật, bao gồm khóa công khai và khóa bí mật. Khóa công khai được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ để các bên tham gia giao dịch điện tử có thể xác minh chữ ký số.

Ban cơ yếu chính phủ tạo và phân phối các cặp khóa cho người đăng ký
Ban cơ yếu chính phủ tạo và phân phối các cặp khóa cho người đăng ký

Cấp chứng thư số

Cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. Chứng thư số là một loại giấy tờ điện tử xác nhận danh tính và quyền của người ký. Chứng thư số được cấp có thời hạn và có thể được gia hạn.

Gia hạn chứng thư số

Chứng thư số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có hiệu lực trong là 20 năm. Khi chứng thư số hết hạn các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có thể yêu cầu gia hạn chứng thư số và thời gian được gia hạn tối đa là 3 năm.

Thay đổi thông tin chứng thư số

Trong trường hợp có thay đổi thông tin liên quan đến chứng thư số, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có thể yêu cầu thay đổi thông tin chứng thư số.

Thu hồi chứng thư số

Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ thu hồi chứng thư số trong các trường hợp sau:

 • Chứng thư số hết hạn sử dụng.
 • Chủ sở hữu chứng thư số yêu cầu.
 • Chứng thư số bị đánh cắp, làm giả.
 • Chứng thư số bị sử dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật

Trong trường hợp thiết bị lưu khóa bí mật bị mất, hỏng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ có thể yêu cầu khôi phục thiết bị lưu khóa bí mật.

4. Trình tự thủ tục cấp chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ

Thủ tục cấp chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ được quy định tại Điều 16 Nghị định 130/2018/NĐ-CP. Theo đó, trình tự thủ tục cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Đề nghị cấp giấy chứng thư số

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải gửi đề nghị cấp giấy chứng thư số cho Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đề nghị cấp giấy chứng thư số phải được lập thành văn bản, có nội dung như sau:

 • Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng thư số;
 • Địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ liên hệ;
 • Điện thoại, fax, email;
 • Loại chữ ký số đề nghị cấp;
 • Số lượng chữ ký số đề nghị cấp;
 • Danh sách người được cấp chữ ký số;
 • Danh sách tài sản kỹ thuật sử dụng chữ ký số;
 • Cam kết sử dụng chữ ký số đúng mục đích.

Lưu ý: 

 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định 130/2018/NĐ-CP.
 • Đề nghị cấp giấy chứng thư số được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Ban Cơ yếu Chính phủ.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm duyệt hồ sơ

Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm duyệt hồ sơ đề nghị, đồng thời, có trách nhiệm bảo mật thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng thư số.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng thư số để bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ. Khi đó, quá trình kiểm duyệt hồ sơ có thể mất một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào số lượng hồ sơ và độ phức tạp của chúng.

Bước 3: Bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật

Sau khi hồ sơ được kiểm duyệt và chấp thuận, Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ tiến hành bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật cho cơ quan Đảng và nhà nước. Thiết bị này được sử dụng để lưu trữ khóa bí mật của chữ ký số và được bảo mật tuyệt đối. Quá trình bàn giao thiết bị có thể được thực hiện tại văn phòng của Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc tại văn phòng của cơ quan Đảng và nhà nước.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận thiết bị lưu khóa bí mật có trách nhiệm bảo quản và sử dụng thiết bị đúng cách để đảm bảo tính an toàn của chữ ký số.

Bước 4: Công bố chứng thư số

Sau khi bàn giao thiết bị lưu khóa bí mật, Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm công bố chứng thư số trên trang thông tin điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc thông qua các kênh thông tin của cơ quan Đảng và nhà nước.

5. Liên hệ MISA AMIS ngay để được tư vấn phần mềm chữ ký số mới nhất!

Bạn đang quan tâm đến chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ và các bước xin cấp chữ ký số? Hãy để MISA AMIS giúp bạn trải qua quy trình này một cách thuận lợi và hiệu quả nhất. Với kiến thức sâu rộng về lĩnh vực chữ ký số, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn sự hỗ trợ đáng tin cậy.

Một trong những giải pháp tiên tiến của chúng tôi là MISA eSign – một phần mềm chữ ký số đa năng, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn về việc quản lý và xử lý chữ ký số, được Bộ Thông Tin và Truyền Thông đảm bảo giá trị pháp lý và có độ bảo mật an toàn cao. Với khả năng tích hợp linh hoạt và giao diện thân thiện, MISA eSign giúp bạn dễ dàng tạo, xác thực và quản lý chữ ký số trong môi trường điện tử.

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn sử dụng chữ ký số một cách hiệu quả và an toàn.

Nếu bạn đang có nhu cầu tư vấn về phần mềm chữ ký số MISA eSign và trải nghiệm những tiện ích vượt trội mà chúng tôi mang lại đăng ký tư vấn ngay tại đây.

tư vấn miễn phí sử dụng chữ ký số