Tags Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Bản sao điện tử chính thức được cấp cho người dân từ ngày 22/5/2020

Ngày 8/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định...

Bài viết nổi bật

Bài viết mới nhất

Tư vấn Miễn phí