Tính năng phần mềm chữ ký số điện tử | MISA eSign

Điện tử hóa việc ký kết mọi văn bản/hợp đồng/giao dịch hành chính,…

  • MISA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản, chứng từ, hợp đồng trên mọi thể thức văn bản: word, excel, pdf,… giúp tổ chức/doanh nghiệp:
  • Tiết kiệm thời gian/ chi phí gửi văn bản/hợp đồng cho các bên
  • Tiết kiệm chi phí in ấn và lưu trữ văn bản giấy
Điện tử hóa mọi việc ký kết văn bản, hợp đồng

Hệ sinh thái quản trị hiện đại và an toàn

MISA eSign tích hợp sẵn với phần mềm kế toán, nhân sự, bán hàng, hóa đơn điện tử, BHXH, kê khai thuế,… giúp điện tử hóa mọi công việc hành chính, văn thư lưu trữ giấy tờ từ đó giúp đơn vị tăng năng suất tiết kiệm chi phí
Hệ sinh thái quản trị hiện đại và an toàn

Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác

Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác giúp khách hàng ký và phát hành hóa đơn điện tử, kê khai thuế, BHXH, hải quan,… chỉ bằng 01 thao tác đơn giản
Sẵn sàng tích hợp với các hệ thống khác

Điện tử hóa mọi việc ký kết văn bản, hợp đồng

Không cần in hợp đồng/văn bản ra giấy, MISA eSign đáp ứng ký kết mọi loại văn bản, hợp đồng trên mọi thể thức văn bản: word, excel, pdf,… giúp việc ký kết giao dịch hoàn thành chỉ trong vài phút
Điện tử hóa mọi việc ký kết văn bản, hợp đồng

Dễ dàng thực hiện giao dịch điện tử với các cơ quan/tổ chức

Không phải mất thời gian để đi nộp hồ sơ, thủ tục bằng giấy, ngồi tại nhà cá nhân cũng có thể thực hiện được các giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế,…
Dễ dàng thực hiện giao dịch điện tử với các cơ quan/tổ chức
Tư vấn miễn phí chữ ký số MISA eSign